• slide

Laatste nieuws

13 February 2018
Een positie met veel variatie en uitdagingen. Dat is deze vacature administratief medewerker bij Adm... Lees verder »
29 June 2016
Vrijdag 1 juli is ons kantoor vanaf 14:00 uur gesloten i.v.m. ons personeelsuitje.... Lees verder »
03 June 2016
Per 1 juli 2016 gaan de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon iets om... Lees verder »
11 May 2016
De nieuwe Aan de orde is uit!... Lees verder »

Kortere wachttijd seizoenscontracten landbouw

De wachttijd tussen seizoenscontracten in de landbouw wordt verkort.

 

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft goedkeuring gegeven aan het akkoord van LTO Nederland, FNV

en CNV Vakmensen  over de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) voor

bepaalde functies in de agrarische sector.

 

In de praktijk wordt binnenkort een uitzondering mogelijk op de toepassing van de ketenbepaling in de

Wet werk en zekerheid (Wwz) voor bepaalde functies in de agrarische sector. Het gaat hierbij om de

periode, die zit tussen werkperioden op bedrijven (ketenbepaling). De regeling zal naar verwachting op

korte termijn in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Kortere onderbreking
Het akkoord houdt in dat de aangeduide functies onder voorwaarden in aanmerking komen voor een

kortere onderbreking dan de minimale periode van zes maanden in de Wwz. Hiermee wordt bereikt dat

agrarische oogst- en productiemedewerkers vaker in hetzelfde bedrijf aan de slag kunnen. De afspraak

sluit aan bij de bestaande praktijk.

 

Periode van maximaal negen maanden
Het gaat daarbij om werkzaamheden voor een periode van maximaal negen maanden per jaar, die door

de aard van de bedrijfsvoering wegens klimatologische en natuurlijke omstandigheden alleen

seizoenmatig worden uitgevoerd. Die functies zijn benoemd voor de sectoren glastuinbouw, open teelten,

tuinzaden en bloembollengroothandel. Vakbonden en werkgevers gaan de afspraak verwerken in cao’s,

waarover ze nog in onderhandeling zijn.

 

De verwachting is dat ook in andere sectoren waar sprake is van seizoensarbeid, zoals de horeca, de cao’s

op dit punt aangepast gaan worden.

 

Contact

Administratiekantoor Koorn BV 
Abbewaal 1 
1791 WX Den Burg

 

Postadres 
Postbus 20 
1790 AA Den Burg

 

(0222) 31 28 88
info@administratiekantoorkoorn.nl

 

Schermafbeelding 2018-02-06 om 17.10.30.png